بایگانی روزانه: آبان ۱۰, ۱۳۹۶

سال سخت کشاورزان جغتای ؛ بعد از مصیبت گندمکاران، نوبت به چغندرکاران رسیده است.

هنوز جای زخم دولتی‌ها بر روی تن گندمکاران شهرستان جغتای التیام نیافته است که مصیبت تحویل نگرفتن محصول چغندر قند، داغ دیگری بر دل رنج دیده کشاورزان این شهرستان گذاشته است.

ادامه نوشته »

http://joghataynews.ir/news-image/051sms1.gif