مدیریت سایت

جشنواره “نخستین واژه برای دانش آموزان” در روستای محمد آباد برگزاری شد

با حضور مسئولین شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی و اداره آموزش و پرورش و برخی دیگر از مسئولین شهرستان جغتای، جشنواره “نخستین واژه؛ آب” در روستای محمد آباد گَفت این شهرستان برگزار شد.

ادامه نوشته »

سال سخت کشاورزان جغتای ؛ بعد از مصیبت گندمکاران، نوبت به چغندرکاران رسیده است.

هنوز جای زخم دولتی‌ها بر روی تن گندمکاران شهرستان جغتای التیام نیافته است که مصیبت تحویل نگرفتن محصول چغندر قند، داغ دیگری بر دل رنج دیده کشاورزان این شهرستان گذاشته است.

ادامه نوشته »

http://joghataynews.ir/news-image/051sms1.gif